ติดต่อเรา

มารู้จักเรา

อาจารย์ภาณุพงษ์ เพิ่มพิมล

ความรู้ความสามารถทั่วไป

อาจารย์ภาณุพงษ์ เพิ่มพิมล

 • ป.ตรี Computer Engineer มหาวิทยาลัยสุรนารี

 • มีประสบดการณ์การสอน มากว่า 10 ปี

 • อาจารย์พิเศษด้าน Security มหาวิทยาลัยรังสิต

 • อาจารย์พิเศษด้าน Software Developlment และ Application Security ให้องค์กรต่างๆ เช่น ACIS Professional และ Software Park Thailand

 • ติวเตอร์คณิตศาสตร์ (ส่วนตัว)

อาจารย์เริงจิต เตชะเกียรติสุจิตร

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เริงจิต เตชะเกียรติสุจิตร

 • เกียรตินิยม การศึกษาบัณฑิต เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • มีประสบการณ์การสอน มากว่า 10 ปี

 • วิทยากรพิเศษ ติวเตอร์ภาษาไทยทั้งพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 • ผู้แต่งหนังสือเตรียมสอบต่างๆในส่วนวิชาภาษาไทยให้กับสำนักพิมพิ์ชั้นนำ

อาจารย์ศิวะ แนวโนนทัน

กฏหมาย

ศิวะ แนวโนนทัน

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำปหง

 • มีประสบการณ์การสอน มากว่า 19 ปี

 • รับราชการที่กรมสรรพากร สำนักงานกรมสรรพากรภาค 2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ส่วนฝ่ายคดีภาษีอากร