สรุปการเรียงประโยค ก.พ. แบบเข้าใจง่ายๆ เตรียมพร้อมก่อนสอบปี 63

การเรียงประโยค

สำหรับการสอบ กพ. ในเรื่องของการเรียงประโยค จะเน้นในเรื่องของการเรียงข้อความและการเชื่อมข้อความ

การเรียงประโยค

จะมี 2 รูปแบบ 

1. คำถามในลักษณะ "ข้อความใดอยู่ลำดับที่... (ลำดับที่ 1,2,3 และ 4)   ในลักษณะนี้ เราจะต้องอ่านและเรียงประโยคให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ถึงจะตอบคำถามได้

2. คำถามในลักษณะ การเรียงประโยคโดยดูที่ความสมบูรณ์ของประโยค  ในลักษณะนี้ จะเป็นคำถามที่มีคำตอบ ของการเรียงมาแล้วให้เราเลือก เช่น 1,3,2,4 // 4,2,1,3// 3,2,4,1 เป็นต้น

*ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนมากข้อสอบจะเป็นไปในลักษณะแบบที่ 1 มากกว่า

ขั้นตอนการเรียงข้อความ 

1. ข้อความลำดับที่ 1 ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย

 • คำนาม
  • ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ชื่อเฉพาะ 
  • อาการนาม -- "การ + กริยา" //  "ความ + วิเศษณ์"
 • คำเชื่อม
  • เนื่องจาก........จึง.......
  • ใน + คำนาม
  • แม้ว่า........แต่........
  • เพื่อ + จุดประสงค์
  • ด้วย + หน่วยงาน
  • ตามที่ +  หน่วยงาน/ข้อบังคับ/ข้อกฎหมาย
 • ​ช่วงเวลา
  • ใน + เวลา
  • เมื่อ + เวลา (ที่ผ่านมาแล้ว)

2. ข้อความลำดับที่ 2 จะขึ้นต้นด้วย

 • ส่วนขยายข้อความลำดับที่ 1 
  • ขึ้นต้นด้วยคำบุพบท ที่ ซึ่ง อัน
 • ส่วนขยายที่เป็นการยกตัวอย่าง
  • โดยเฉพาะ........
  • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...........
  • ไม่ว่าจะเป็น........
  • เช่น.........เป็นต้น
  • ได้แก่............และ..........
  • คือ.........และ..........
  • ที่สำคัญคือ..............
 • คำกริยา

3. ข้อความลำดับที่ 3 จะสังเกตได้จาก

 • ดังนั้น
 • กล่าวคือ
 • ทำให้
 • ส่งผลให้
 • ทั้ง.......และ........ตลอดจน

*คำเหล่านี้ บางครั้งอาจอยู่ในลำดับที่ 4 ได้

4. ข้อความลำดับที่ 4 สังเกตได้จากคำลงท้าย

 • .........ก็ตาม
 • .........เท่านั้น
 • .........ตามลำดับ
 • .........อย่างยิ่ง
 • .........อีกด้วย / อีกต่อไป
 • .........โดยสิ้นเชิง
 • .........ต่อไป

*ถ้ามีคำเหล่านี้ลงท้ายประโยค จะเป็นการปิดข้อความหรือจบข้อความจบประโยค

หนังสือสอบ กพ 63>
สั่งซื้อหนังสือสอบ ก.พ. 63 ราคา 390 บาท (จัดส่งฟรี)

การเชื่อมข้อความ

คือ การเชื่อมต่อข้อความด้วยคำสันธาน ซึ่งการเชื่อมข้อความนั้น จะต้องมีเนื้อความที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน กล่าวคือ ถ้าข้อความกล่าวถึงสิ่งใด ก็ต้องกล่าวถึงสิ่งนั้นให้จบเสียก่อน โดยเราอาจสังเกตได้จากคำต่างๆ ดังนี้

 • โครงสร้างคำเชื่อม
  • แม้...........แต่..........                   
   • ตัวอย่าง       แม้ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหน แต่คนก็ยังชอบที่จะไปทะเลเพื่ออาบแดด
  • ระหว่าง.............กับ..........             
   • ตัวอย่าง    การเดินทางในกรุงเทพฯ ระหว่างรถไฟฟ้า BTS กับ รถไฟฟ้า MRT คุณชอบแบบไหน
  • ไม่...........แต่.............
   • ไม่รู้ว่างานนี้ยากแค่ไหนแต่เราก็จะตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุด
  • ทั้ง............และ.............รวมทั้ง(ตลอดจน)..............
   • ทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณตาคุณยายต้องการจะเดินทางไปเที่ยวด้วยกัน รวมทั้งเพื่อนๆของท่านด้วย
  • นอกจาก........แล้วยัง(ยังต้อง)..........
   • นอกจาก
  • ถ้า...............แล้ว(ยัง)...............
   • ถ้า
 • การดูความหมายที่ใกล้เคียงกัน
  • ข้อความที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า   และ  หรือ 
   • "หรือ"   จะเป็นข้อความที่มีความหมายเดียวกัน หรือ เป็นข้อความที่ให้เลือก
   • "และ"   จะเป็นข้อความที่คล้ายตามกัน หรือ กล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องเดียวกัน
 • การหาคำกริยาที่ใช้คู่กับคำสันธาน 
  • ข้อความที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า  กับ  ต่อ
   • "กับ"    จะคู่กับ  ชี้แจงกับ  แจ้งกับ ประสานกับ ร่วมกับ
   • "ต่อ"    จะคู่กับ  มีผลต่อ  ส่งผลต่อ  มีอิธิพลต่อ  มีผลกระทบต่อ 
 • คำบุพบท 11 คำ ได้แก่ ที่ ซึ่ง อัน ด้วย เพื่อ ใน โดย สำหรับ ตาม ของ จาก 
  • คำบุพบท 11 คำนี้ ส่วนใหญ่จะต่อด้วยข้อความที่เป็นส่วนขยาย จะไม่ขึ้นต้นประโยค

  • ยกเว้น  เช่น  ใน + คำนาม // จาก + คำนาม // ตาม + หน่วยงาน // ตาม + ข้อบังคับ

 

เทคนิคการเรียงประโยค

 • เรียงตามโครงสร้างประโยคตามหลักภาษาไทย
  • ประธาน + ขยายประธาน + กริยา + ขยายกริยา + กรรม + ขยายกรรม
 • เรียงลำดับตามลำดับเวลา
 • เรียงลำดับจากเรื่องง่ายไปเรื่องยาก
 • เรียงลำดับจากต้นไปหาปลาย
 • เรียงลำดับความสำคัญมากไปหาความสำคัญน้อย
 • เรียงลำดับเรื่องใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว
 • เรียงจากเหตุไปหาผล หรือ ผลไปหาเหตุ