การเรียงประโยค

สำหรับการสอบ กพ. ในเรื่องของการเรียงประโยค จะเน้นในเรื่องของการเรียงข้อความและการเชื่อมข้อความ

การเรียงประโยค

จะมี 2 รูปแบบ 

1. คำถามในลักษณะ "ข้อความใดอยู่ลำดับที่... (ลำดับที่ 1,2,3 และ 4)   ในลักษณะนี้ เราจะต้องอ่านและเรียงประโยคให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ถึงจะตอบคำถามได้

2. คำถามในลักษณะ การเรียงประโยคโดยดูที่ความสมบูรณ์ของประโยค  ในลักษณะนี้ จะเป็นคำถามที่มีคำตอบ ของการเรียงมาแล้วให้เราเลือก เช่น 1,3,2,4 // 4,2,1,3// 3,2,4,1 เป็นต้น

*ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนมากข้อสอบจะเป็นไปในลักษณะแบบที่ 1 มากกว่า

คอร์สติวสอบ-กพ-64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น
ตลอดอายุสมาชิก
เนื้อหาครบทุกวิชา
อัพเดทล่าสุด

ขั้นตอนการเรียงข้อความ 

1. ข้อความลำดับที่ 1 ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย

 • คำนาม
  • ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ชื่อเฉพาะ 
  • อาการนาม -- "การ + กริยา" //  "ความ + วิเศษณ์"
 • คำเชื่อม
  • เนื่องจาก........จึง.......
  • ใน + คำนาม
  • แม้ว่า........แต่........
  • เพื่อ + จุดประสงค์
  • ด้วย + หน่วยงาน
  • ตามที่ +  หน่วยงาน/ข้อบังคับ/ข้อกฎหมาย
 • ​ช่วงเวลา
  • ใน + เวลา
  • เมื่อ + เวลา (ที่ผ่านมาแล้ว)

2. ข้อความลำดับที่ 2 จะขึ้นต้นด้วย

 • ส่วนขยายข้อความลำดับที่ 1 
  • ขึ้นต้นด้วยคำบุพบท ที่ ซึ่ง อัน
 • ส่วนขยายที่เป็นการยกตัวอย่าง
  • โดยเฉพาะ........
  • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...........
  • ไม่ว่าจะเป็น........
  • เช่น.........เป็นต้น
  • ได้แก่............และ..........
  • คือ.........และ..........
  • ที่สำคัญคือ..............
 • คำกริยา
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)

3. ข้อความลำดับที่ 3 จะสังเกตได้จาก

 • ดังนั้น
 • กล่าวคือ
 • ทำให้
 • ส่งผลให้
 • ทั้ง.......และ........ตลอดจน

*คำเหล่านี้ บางครั้งอาจอยู่ในลำดับที่ 4 ได้

4. ข้อความลำดับที่ 4 สังเกตได้จากคำลงท้าย

 • .........ก็ตาม
 • .........เท่านั้น
 • .........ตามลำดับ
 • .........อย่างยิ่ง
 • .........อีกด้วย / อีกต่อไป
 • .........โดยสิ้นเชิง
 • .........ต่อไป

*ถ้ามีคำเหล่านี้ลงท้ายประโยค จะเป็นการปิดข้อความหรือจบข้อความจบประโยค