การใช้ภาษาไทย

การใช้คำผิดความหมาย

1. กีดกัน - กีดขวาง

 • กีดกัน หมายถึง กันท่า กันไม่ให้เป็นไปได้
  • พี่ชายเธอชอบกีดกันผมไม่ให้เจอกับเธอ
 • กีดขวาง หมายถึง ทำให้เกะกะ เครื่องกีดขวาง เครื่องกั้นถนน เครื่องกั้นทางเดิน
  • อย่าจอดรถกีดขวางทางเข้าออก

2. กักตุน - ตุน

 • กักตุน หมายถึง ยึดเก็บรวบรวมไว้
  • พ่อค้ากักตุนสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเกร็งกำไร
 • ตุน หมายถึง เก็บไว้สำหรับอนาคต
  • ทหารตุนน้ำและเสบียงต่างๆไว้สำหรับเดินป่าในวันพรุ่งนี้

3. กบ - กลบ

 • กบ หมายถึง เต็ม
  • ต้นมะพร้าวบ้านนี้มีลูกกบคอทุกต้น
 • กลบ หมายถึง ปิดบัง ปิดทับ เพื่อไม่ให้เห็น
  • ลุงเอกำลังนำทรายมากลบน้ำมันที่หกอยู่บนถนน

4. เกี่ยวข้อง - เกี่ยวดอง

 • เกี่ยวข้อง หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ด้วย ติดต่อกัน
  • เธอมีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมใหญ่ครั้งนี้เพราะเธอคือผู้ประสานงาน
 • เกี่ยวดอง หมายถึง เกี่ยวเนื่องกันทางความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น เกี่ยวเนื่องทางเขยหรือสะใภ้
  • ผมกับคุณวิมลเกี่ยวดองกันเป็นญาติกันอยู่
คอร์สติวสอบ-กพ-64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น
ตลอดอายุสมาชิก
เนื้อหาครบทุกวิชา
อัพเดทล่าสุด

5. กระฉับกระเฉง - กระปรี้กระเปร่า

 • กระฉับกระเฉง หมายถึง ความคล่องแคล่วในอาการที่แสดงออก ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวและการทำงาน 
  • พนักงานโรงงานนี้ทำงานกันอย่างกระฉับกระเฉงมาก
 • กระปรี้ประเปร่า หมายถึง ความว่องไว ความคล่องแคล่ว รวมถึงคนที่มีความรู้สึกคึกคักสดชื่น
  • พนักงานโรงงานนี้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแล้วรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้น

6. แก้แค้น - แก้เผ็ด

 • แก้แค้น หมายถึง การทำคืนหรือทำตอบ ให้หายแค้น
  • เด็กกลุ่มนั้นมาหาเรื่องเรา เราต้องตามไปแก้แค้น
 • แก้เผ็ด หมายถึง การทำคืนหรือทำตอบให้กับคนที่ทำให้เราเจ็บปวด
  • ฉันจะแก้เผ็ดคนที่เคยเอากระเป๋าฉันไปซ่อน

7. เกลี้ยกล่อม - ไกล่เกลี่ย

 • เกลี้ยกล่อม หมายถึง ชักชวน ชักจูงให้เห็นดีด้วย เพื่อให้คนอื่นทำตามหรือคล้อยตาม
  • พ่อกำลังเกลี้ยกล่อมให้ลูกไปออกกำลังกายในสวนหลังหมู่บ้าน
 • ไกล่เกลี่ย หมายถึง พูดชี้แนะ หว่านล้อมทำให้ปรองดองกัน คืนดีกัน
  • แม่กำลังไกล่เกลี่ยลูกทั้งสองคนที่ทะเลาะกันให้คืนดีกัน
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)

8. ขัดคอ - ขัดใจ

 • ขัดคอ หมายถึง พูดขัด พูดขวาง ไม่ให้ทำได้สะดวก
  • เด็กคนนี้ชอบพูดขัดคอพี่สาวอยู่เสมอ
 • ขัดใจ หมายถึง ทำไม่ถูกใจ
  • ถ้าเธอยังขัดใจเขา เขาอาจไปจากเธอได้นะ

9. คร่ำครึ - คร่ำคร่า

 • คร่ำครึ หมายถึง ไม่ทันสมัย เก่าเกินไป (ใช้กับความคิดของคน)
  • คนแก่บางคนยังมีความคิดที่เก่าคร่ำครึ
 • คร่ำคร่า หมายถึง ทรุดโทรม เก่าแก่จนชำรุด (ใช้กับสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง)
  • หมู่บ้านนี้มีบ้านเก่าคร่ำคร่าใกล้พังอยู่หลายหลัง

10. คุณค่า - คุณภาพ

 • คุณค่า หมายถึง ความดี ค่า มีราคา
  • การอ่านหนังสือมีคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเอง
 • คุณภาพ หมายถึง ลักษณะเด่นที่เป็นสิ่งที่ดีของบุคคลหรือสิ่งของ
  • คนที่มีคุณภาพทางความคิดจะสามารถประสบความเร็จได้ในอนาคต