ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

ข้อสอบ พรฎ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

1 ส่วนราชการใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา

  •  
  •  
  •  
  •  
ข้อต่อไป

ตอบ ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อธิบาย ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 4)

เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท