ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

ข้อสอบ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไร

  •  
  •  
  •  
  •  
ข้อต่อไป

ตอบ ข. 23 มกราคม 2551

อธิบาย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราขึ้นไว้เมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

เทคนิคการทำข้อสอบ
พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท