ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

ข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

1 ผู้ที่มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง คือใคร

  •  
  •  
  •  
  •  
ข้อต่อไป

ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี

เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท