ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 5 ข้อ
0%

อ่านข้อมูลจากตารางและตอบคำถาม

1 ปริมาณการบริโภคข้าวสารของภาคกลางและภาคใต้ในประเทศใดที่มีอัตราส่วนเท่ากับ 3

  •  
  •  
  •  
  •  
ข้อต่อไป

ตอบ  ค. 2562

เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท