ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์พร้อมเฉลยหัวข้อตรรกศาสตร์

ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

ข้อสอบตรรกศาสตร์

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

1 “สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง สามารถดํารงชีวิตได้ในทุกสภาพสิงแวดล้อม” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

  •  
  •  
  •  
  •  
ข้อต่อไป

ตอบ ข. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สามารถดํารงชีวิตได้ในทุกสภาพแวดล้อม

วิธีคิด ช้าง ไม่ได้อยู่ในข้อความที่กําหนดมา ดังนั้น เราไม่รู้ความสัมพันธ์จึงไม่มีความสอดคล้องกับข้อความ อาจมีสัตว์ทีไม่มีกระดูกสันหลังที่สามารถดํารงชีวิตในทุกสภาพแวดล้อม

 

เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท