ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

การเรียงข้อความ

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

1 ข้อใดเป็นลำดับที่ 2

  •  
  •  
  •  
  •  
ข้อต่อไป

ตอบข้อ ง. ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

จากคำถามที่กำหนดให้ สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้     ก - ง - ข - ค

 

เทคนิคการทำข้อสอบ
การเรียงประโยค
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท