ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์พร้อมเฉลยหัวข้อการเรียงประโยค

ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

การเรียงข้อความ

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

6 ข้อใดเป็นลำดับที่ 4

  •  
  •  
  •  
  •  

ตอบ ข้อ ง. เพื่อให้แอลกอฮอล์ถูกขับออกมาในรูปของเหงื่อ ลมหายใจ และปัสสาวะ

จากคำถามที่กำหนดให้ สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้  ค - ก - ข - ง

 

เทคนิคการทำข้อสอบ
การเรียงประโยค
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท