ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์พร้อมเฉลยหัวข้อการเรียงประโยค

ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

การเรียงข้อความ

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

7 ข้อใดเป็นลำดับที่ 1

  •  
  •  
  •  
  •  

ตอบ ข้อ ข. การเกิดขึ้นของมลภาวะทางอากาศ มีสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะบนท้องถนน

จากคำถามที่กำหนดให้ สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้  ข - ก - ง - ค

"การเกิดขึ้นของมลภาวะทางอากาศ มีสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะบนท้องถนน การเผาผลาญของน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จะปล่อยสารพิษ ฝุ่น ควัน ก๊าซต่างๆออกมา เกิดการสะสมในอากาศและส่งผลเสียต่อการระบบทางเดินหายใจได้"

1. ประธานของประโยค คือ ข. การเกิดขึ้นของมลภาวะทางอากาศ มีสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะบนท้องถนน

2. กล่าวต่อเนื่อง จากสาเหตุของการเกิดมลภาวะทางอากาศ ว่ามีผลมาจาก ก. การเผาผลาญของน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์

3. กล่าวต่อเนื่อง มาจากข้อ ก. เพื่อแสดงผลที่ได้จากการเผาผลาญ ทำให้เกิด  ง. จะปล่อยสารพิษ ฝุ่น ควัน ก๊าซต่างๆออกมา

4. และสารพิษต่างๆนี้ ทำให้เกิดผลลัพธ์ คือ ข้อ ค. เกิดการสะสมในอากาศและส่งผลเสียต่อการระบบทางเดินหายใจได้

 

 
เทคนิคการทำข้อสอบ
การเรียงประโยค
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท