ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

ข้อสอบ Reading

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 9 ข้อ
0%

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows.

1 Which of the following is NOT true according to the passage ?

  •  
  •  
  •  
  •  
ข้อต่อไป

ตอบ  ข้อ d. Most Mongolians work in offices in big cities

เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท