ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

ข้อสอบ Structure ชุด 1

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

1 My brother ______quiet. He _______,though she seems to be happy.

  •  
  •  
  •  
  •  
ข้อต่อไป

ตอบ ข้อ d. always is , hardly ever smile 

อธิบาย   Adverb of frequency กริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่ เช่น always, usually, never... จะวางหน้า V.to be เสมอ ส่วนกริาวิเศษณ์ hardly ever จะวางไว้หน้าคํากริยาหลัก

เทคนิคการทำข้อสอบ
Structure
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท