ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

1 การกักตัวคนไทยที่ ตม.เกาหลีใต้ ยังไม่ส่งผลเสียด้านลบต่อการเดินทางท่องเที่ยวเกาหลีใต้

  •  
  •  
  •  
  •  

2 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ การจัดการไม้และการใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน

  •  
  •  
  •  
  •