ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Structure

Article (คำนําหน้าคำนาม) แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. Indefinite Article เป็น article ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ทั่วไปที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ได้แก่ a, an

2. Definite Article เป็น article ใช้นำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง หรือบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้แก่ the

1. Indefinite Article

1.1 ใช้ “a” นําหน้าคำนามทั่วไป ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก

a cat = แมวตัวหนึ่ง

a car = รถคันหนึ่ง

a university = มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นต้น

1.2 ใช้ “an” นําหน้าคำนามทั่วไป ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก ที่ขึ้นต้นด้วย