100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก.พ.

A

คำศัพท์คำแปล
absoluteเต็มที่ แท้จริง
acceptยอมรับ
acceptableสามารถยอมรับได้
accessทางเข้า
accessibleสามารถเข้าถึงได้
accommodateจัดที่อยู่ให้
accordinglyตามที่ อย่างสอดคล้อง
account forอธิบาย เป็นเหตุผลของ
accurateถูกต้อง
achieveประสบผลสำเร็จ
achievementความสำเร็จ
acknowledgeตอบรับ รับทราบ
acquireได้รับ
additionการเพิ่มเติม
addressคำปราศรัย
addressจัดการปัญหา กล่าว
adequateเพียงพอ
adjacentประชิดกัน ติดกัน
adjustปรับเปลี่ยน
administrativeเกี่ยวกับการบริหาร
admissionการยอมรับ
advanceการพัฒนา ความก้าวหน้า
adverselyอย่างตรงกันข้าม
adviceคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
adviseแนะนำ ให้คำปรึกษา
advisorที่ปรึกษา
affectมีผลต่อ กระทบ
affordableสามารถจ่ายได้/ซื้อได้
aimตั้งใจ ตั้งเป้า
airfareค่าตั๋วเครื่องบิน
allowอนุญาต
almostเกือบจะ
alreadyแล้ว
amountปริมาณ
analysisการวิเคราะห์
announceประกาศ
apparentซึ่งเห็นได้ชัดเจน
appearanceการปรากฏตัว
applianceอุปกรณ์
applicationการสมัคร
apply forสมัคร
appointmentนัดหมาย
appraisalการประเมิน
appropriateเหมาะสม
approvalการอนุมัติ
approveอนุมัติ เห็นด้วย
approximatelyโดยประมาณ
architectผู้สร้าง สถาปนิก
arrangeจัดการ
arrayการจัดเรียงตามลำดับ
assemblyการรวมกลุ่ม
assignมอบหมาย
assistanceความช่วยเหลือ
assistantผู้ช่วย
atmosphereบรรยากาศ
attainถึง บรรลุเป้าหมาย
attemptพยายาม
attendเข้าร่วม ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ
attendanceการเข้าร่วม
attendeeผู้เข้าร่วม
attentionความสนใจ
attributeถือว่า อ้างเหตุผล
authorityผู้มีอำนาจ ฝ่ายบริหาร
authorizeให้อำนาจ
availableหาได้ ใช้ประโยชน์
avidซึ่งปรารถนา
awardให้รางวัล
awareตระหนักรู้ รับทราบ