ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ก.พ.

Article (คำนําหน้าคำนาม) แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. Indefinite Article เป็น article ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ทั่วไปที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ได้แก่ a, an

2. Definite Article เป็น article ใช้นำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง หรือบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้แก่ the

1. Indefinite Article

1.1 ใช้ “a” นําหน้าคำนามทั่วไป ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก

a cat = แมวตัวหนึ่ง

a car = รถคันหนึ่ง

a university = มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นต้น

1.2 ใช้ “an” นําหน้าคำนามทั่วไป ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ

an apple = แอปเปิ้ลผลหนึ่ง

an umbrella = ร่มคันหนึ่ง

an hour = ชั่วโมงหนึ่ง

an honest guy = คนซื่อสัตย์(คนหนึ่ง)

1.3 ใช้ “a” และ “an” นําหน้าคำนามเกี่ยวกับความเจ็บป่วย

have a cold = เป็นไข้หวัดhave a cough = มีอาการไอ
have a fever = ตัวร้อนhave a headache = ปวดหัว
have a pain = ได้รับความเจ็บปวดhave a toothache = ปวดฟัน

* ไม่ใช้ a หรือ an หน้าสำนวนต่อไปนี้

have influenza = เป็นไข้หวัดใหญ่

have rheumatism = เป็นโรคปวดข้อ

1.4 ใช้ “a” และ “an” นําหน้าคำนามซึ่งเป็นสำนวน

do a favour = อนุเคราะห์, ช่วยเหลือtake a rest = พักผ่อน
go for a drive = ไปขับรถtell a lie = พูดโกหก
have s good time = ให้มีช่วงเวลาที่ดีhave a haircut = ตัดผม
in a hurry = รีบเร่งgive an idea = แสดงความคิดเห็น
hatake a walk = เดินเล่นgive an answer = ให้คำตอบ

 

2. Definite Article ได้แก่ “the” มีวิธีการใช้ดังนี้

2.1 ใช้นำหน้าสิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

The sun = พระอาทิตย์The moon = พระจันทร์
The world = โลกThe sky = ท้องฟ้า
The universe = จักรวาล 

2.2 ใช้นำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง โดยมีส่วนขยายให้รู้ว่าคนไหน ตัวไหน สิ่งไหน

  • The boy who sit there is my brother. =  เด็กชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นน้องชายของฉัน
  • The woman at that shop is a pianist. =  ผู้หญิงที่ร้านนั้นเป็นนักเปียโน
  • Pass me the pepper please. =  ส่งพริกไทยให้ฉันที (หมายถึง พริกไทยบนโต๊ะ)

2.3 ใช้เมื่อถูกกล่าวซ้ำเป็นครั้งสองในการเล่าเรื่องต่างๆ

  • There is a beautiful girl. She has golden eyes and very long green hair. The girl might be a fairy. =  มีเด็กสาวแสนสวยคนหนึ่ง เธอมีดวงตาสีทองและผมยาวสีเขียว เด็กสาวอาจจะเป็นนางฟ้าแฟรี่
  • Jason has a dog. The dog is Siberian Husky. = เจสันมีสุนัขหนึ่งตัว สุนัขเป็นพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้

2.4 ใช้นำหน้า Adjective หรือ Adverb ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด

  • Sophia is the most beautiful girl in this school. = โซเฟียเป็นเด็กสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนนี้
  • Hiro is the cleverest student in the Science class. = ฮิโระ เป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

2.5 ใช้นำหน้า Adjective หรือ Adverb ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าในสำนวน ....ยิ่ง,....ก็ยิ่ง

  • The more he loves, the more she gets better. = ยิ่งเขารัก เธอก็ยิ่งดีขึ้น