สอบ ก.พ. 65 วันไหน

อัพเดทล่าสุด: 3 พฤษภาคม 2565

สมัครสอบ ก.พ. 65 เมื่อไร?

รอบ e-Exam เปิดสมัครสอบ ก.พ. 65 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม โดยจะเปิดรับสมัครจำนวน 10 รอบสอบ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ
 • -
 • -
 • -
 • -
สมัครสอบ-กพ-65

สอบ ก.พ. 65 วันไหน?

การสอบก.พ 65 รอบ e-Exam เปิดสอบทั้งหมด 10 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ไปจนถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดตามด้านล่าง
 • รอบสอบที่ 1
 • รอบสอบที่ 2
 • รอบสอบที่ 3
 • รอบสอบที่ 4
 • รอบสอบที่ 5
 • รอบสอบที่ 6
 • รอบสอบที่ 7
 • รอบสอบที่ 8
 • รอบสอบที่ 9
 • รอบสอบที่ 10

สมัครสอบยังไง?

 1. เข้าเว็บไซต์https://job3.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ "สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๕"
  หลังจากนั้นคลิกหัวข้อย่อย "สมัครสอบ"
  ตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการศึกษา และรหัสผ่านสำหรับดูคะแนนสอบ
  เลือกรอบสอบ และเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ ให้ถูกต้อง และครบถ้วน เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
  เมื่อคลิกยืนยันข้อมูลการสมัคร ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่มี QR Code โดยสามารถสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง” ได้ทันที

  - ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงินจำนวน 330 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท
  และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
  - ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่ที่ได้ยืนยันการสมัครสอบ
  *การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วเท่านั้น

 3. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

  หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 1 วัน ให้ผู้สมัครสอบ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
  หัวข้อย่อย "ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ"
  โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
 4. อัปโหลด (upload) รูปถ่าย

  อัปโหลดรูปถ่ายบนเว็บไซต์ ระหว่าง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อย่อย "อัปโหลด (upload) รูปถ่าย" แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  สอนอัพโหลดรูปถ่าย และการทำรูปถ่ายหน้าตรงด้วยตนเอง
 5. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

  สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อ

เว็บสมัครสอบ ก.พ. 65คลิก

รีวิวขั้นตอนการสมัครสอบ กพ 65 e-Exam


 • 1.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

 • 2 กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • 3.กรอกข้อมูลการศึกษา

 • 4.กรอกข้อมูลอาชีพปัจจุบัน
  และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

 • 5.บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
  6.ตั้งรหัสผ่าน

 • 7.ข้อมูลความพิการ

 • 9.เลือกรอบสอบ

 • 10.เลือกสถานที่สอบ

 • 11.รับบริการ SMS
  12.กดนำส่งใบสมัคร

 • 13.ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
  และ กดยืนยัน

 • 14.พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

รายชื่อสนามสอบ แบบ e - Exam

สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต) จ.ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ.จันทบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี
หนังสือ-กฎหมาย-กพ
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)