เปิดรับสมัครแล้ว กพ 64 เริ่ม 8 ม.ค. นี้ ลิงค์สมัครและดูวิธีการสมัครได้ที่นี่ พร้อมกำหนดการทั้งหมดอัพเดทล่าสุด

สอบ ก.พ. 64 วันไหน

กำหนดการ สอบ ก.พ. ภาค ก. 64 (รอบ e-Exam)

สำนักงาน ก.พ. มีการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam 2564) หรือ การสอบ ก.พ. ปี 2564 จะมีการเปิดรับสมัครสอบในวันที่ วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ซึ่งจะเปิดรับสมัคร จำนวน 6 รอบสอบ

 • รอบสอบละ 6,833 ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น 40,998 ที่นั่งสอบ
 • กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มกราคม 2564

เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายใน 22.00 ของวันถัดจากวันที่ยื่นสมัครสอบ

 • หากชำระเงินไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะลบชื่อออกจากระบบ และท่านจะต้องทำการสมัครใหม่อีกครั้งในวันถัดไป ตั้งแต่ 8.30 เป็นต้นไป (นอกจากที่นั่งเต็มแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบได้)
 • การเลือกสนามสอบ จะมีทั้งหมด 12 สนามสอบ (จะแสดงสนามสอบเมื่อทำการลงทะเบียนสมัครสอบ

การสอบ ก.พ.64 ในรูปแบบ e-Exam เป็นสอบในลักษณะที่ทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ ไม่มีการทำในกระดาษ

การสอบนั้น ใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน ในการเข้าห้องสอบ และในการสอบ จะทำข้อสอบแบบต่อเนื่อง ครบทุกวิชา โดยไม่มีการพักระหว่างวิชา

ลิงค์สมัครสอบ รอบ e-Exam คลิก

สมัครสอบก.พ.64แบบe-Exam กำหนดการสอบ ขั้นตอนการสมัคร วิธีการสมัคร
 • จะเปิดรับสมัครในวันที่ 8 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม (ในกรณีที่นั่งสอบไม่เต็มจำนวน จะเปิดรับสมัครในวันที่ 28 ม.ค. 64)
 • สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสอบที่ธนาคารกรุงไทย ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยื่นการสมัคร
 • อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ให้ผู้สมัครเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่ายภายในวันที่ 10 ก.พ. - 2 เม.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 10 ก.พ. 64
 • วันสอบ 3 - 8 เม.ย. 64
  รอบสอบที่ 1 สอบวันที่ 3 เม.ย. 64
  รอบสอบที่ 2 สอบวันที่ 4 เม.ย. 64
  รอบสอบที่ 3 สอบวันที่ 5 เม.ย. 64
  รอบสอบที่ 4 สอบวันที่ 6 เม.ย. 64
  รอบสอบที่ 5 สอบวันที่ 7 เม.ย. 64
  รอบสอบที่ 6 สอบวันที่ 8 เม.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 28 พ.ค. 64
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน 8 มิ.ย. 64

รายชื่อสนามสอบ ภาค ก. 64 (แบบ e - Exam)

สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต) จ.ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
คอร์สติวสอบ-กพ-64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)

กำหนดการ สอบ ก.พ. ภาค ก. 64 (รอบพิเศษ)

เปิดรับสมัคร "สอบ ก.พ. รอบพิเศษ" จะมีทั้งหมด 3 รอบ โดยรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มกราคม 2564 ทั้งนี้เป็นรอบสำหรับบุคคลที่ผ่านการสอบภาค ข หรือภาค ข และภาค ค ของหน่ายงานราชการต่างๆ ซึ่งจะเป็นการทำข้อสอบในกระดาษปกติ โดยการสอบจะเป็นการทำข้อสอบแบบต่อเนื่องครบทุกวิชา ไม่มีการพักระหว่างวิชา โดยจะมีกำหนดการและวิธีการสมัครดังนี้

ลิงค์สมัครสอบ รอบ พิเศษ คลิก

สมัครสอบก.พ.64รอบพิเศษ กำหนดการสอบ ขั้นตอนการสมัคร วิธีการสมัคร
 • ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบฯ ให้ ก.พ.
  - สอบรอบที่ 1 : ภายใน 8 ม.ค. 64
  - สอบรอบที่ 2 : ภายใน 5 มี.ค. 64
  - สอบรอบที่ 3 : ภายใน 4 มิ.ย. 64
 • เปิดรับสมัครสอบ
  - สอบรอบที่ 1 : 11 - 29 ม.ค. 64
  - สอบรอบที่ 2 : 8 - 26 มี.ค. 64
  - สอบรอบที่ 3 : 7 - 25 มิ.ย. 64
 • ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ
  - สอบรอบที่ 1 : 11 ม.ค. - 1 ก.พ. 64
  - สอบรอบที่ 2 : 8 - 29 มี.ค. 64
  - สอบรอบที่ 3 : 7 - 28 มิ.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
  - สอบรอบที่ 1 : 12 ก.พ. 64
  - สอบรอบที่ 2 : 9 เม.ย. 64
  - สอบรอบที่ 3 : 9 ก.ค. 64
 • อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ให้ผู้สมัครเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่ายภาย
  - สอบรอบที่ 1 : 12 ก.พ.-26 มี.ค. 64
  - สอบรอบที่ 2 : 9 เม.ย.- 28 พ.ค. 64
  - สอบรอบที่ 3 : 9 ก.ค.-13 ส.ค. 64
 • ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  - สอบรอบที่ 1 : 25 ก.พ. 64
  - สอบรอบที่ 2 : 30 เม.ย. 64
  - สอบรอบที่ 3 : 23 ก.ค. 64
 • สอบข้อเขียน
  - สอบรอบที่ 1 : 28 มี.ค. 64
  - สอบรอบที่ 2 : 30 พ.ค. 64
  - สอบรอบที่ 3 : 15 ส.ค. 64
 • ประกาศผลสอบ
  - สอบรอบที่ 1 : ภายใน เม.ย. 64
  - สอบรอบที่ 2 : ภายใน มิ.ย. 64
  - สอบรอบที่ 3 : ภายใน ก.ย. 64
คอร์สติวสอบ-กพ-64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)

กำหนดการ สอบ ก.พ. ภาค ก. 64 (รอบเก็บตก)

* เงื่อนไขการสมัครสอบ * ผู้ที่สามารถสมัครได้ คือ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ ก.พ. 63 แต่ ไม่สามารถชำระเงินได้

ตรวจสอบข้อมูล รอบ เก็บตก คลิก

สมัครสอบก.พ.64รอบเก็บตก กำหนดการสอบ ขั้นตอนการสมัคร วิธีการสมัคร
 • จะเปิดรับสมัครในวันที่ 28 ต.ค. - 17 พ.ย. 63
 • สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสอบที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 28 ต.ค. - 18 พ.ย. 63
 • อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ให้ผู้สมัครเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่ายภายในวันที่ 28 พ.ย. 63
 • สำนักงาน ก.พ. จะ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 26 พ.ย. 63
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบภายใน 31 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
 • จะประกาศภายใน 1 มี.ค. 64
 • จะประกาศภายใน 1 มี.ค. 64
 • จะประกาศภายใน 1 มี.ค. 64

รายชื่อสนามสอบ ก.พ. 64 (รอบเก็บตก)

ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและนนทบุรี (01)
ศูนย์สอบ เชียงใหม่ (02)
ศูนย์สอบ ขอนแก่น (03)
ศูนย์สอบ สงขลา (04)
คอร์สติวสอบ-กพ-64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)