รวมรายชื่อสถานที่สอบ ก.พ. 63

สอบ ก.พ. 63 วันไหน

กำหนดการสอบ ภาค ก. 2563

กำหนดการสอบ ก.พ. 63

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
แบบ e-Exam คลิก

กำหนดการสอบ ก.พ. 63

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
Paper & Pencil คลิก

คอร์สติวสอบ-กพ-63
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด

สอบ ก.พ. 63 แบบ Paper & Pencil

 • เป็นการสอบในลักษณะ ทำข้อสอบในกระดาษปกติทั่วไป
 • นำปากกา ดินสอ ยางลบ เข้าภายในห้องสอบเพื่อทำข้อสอบ
 • ในการสอบ จะทำข้อสอบแบบต่อเนื่อง ครบทุกวิชา โดยไม่มีการพักระหว่างวิชา
 • สัดส่วนคะแนน ระยะเวลาในการสอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 • การเลือกสนามสอบ จะมีทั้งหมด 15 สนามสอบ (จะแสดงสนามสอบเมื่อทำการลงทะเบียนสมัครสอบ)
กำหนดการสอบ ก.พ. 63
 • จะเปิดรับสมัครในวันที่ 6 - 27 ก.พ. 2563
 • สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสอบที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 6 - 28 ก.พ. 2563
 • อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ให้ผู้สมัครเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่ายภายในวันที่ 25 ก.ย. 2563
 • สำนักงาน ก.พ. จะ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 17 มี.ค. 2563
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 31 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป
 • สอบวันที่ 27 กันยายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 4 ธ.ค. 2563
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน 11 ธ.ค. 2563

รายชื่อสนามสอบ ก.พ. 63

ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและนนทบุรี (01) จำนวน 80,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ นครปฐม (02) จำนวน 25,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ ปทุมธานี (03) จำนวน 30,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา (04) จำนวน 25,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ ราชบุรี (05) จำนวน 25,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา (06) จำนวน 20,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ ชลบุรี (07) จำนวน 32,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ เชียงใหม่ (08) จำนวน 35,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ พิษณุโลก (09) จำนวน 35,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ นครราชสีมา (10) จำนวน 29,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ อุดรธานี(11) จำนวน 30,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ อุบลราชธานี (12) จำนวน 32,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ ขอนแก่น (13) จำนวน 32,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี (14) จำนวน 30,000 ที่นั่ง คลิก
ศูนย์สอบ สงขลา (15) จำนวน 40,000 ที่นั่ง คลิก
หนังสือติวสอบ-กพ-63
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 539 บาท (จัดส่งฟรี)

สอบ ก.พ. 63 แบบ e - Exam

 • เป็นการสอบในลักษณะที่ทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ ไม่มีการทำในกระดาษ
 • ใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน ในการเข้าห้องสอบ
 • ในการสอบ จะทำข้อสอบแบบต่อเนื่อง ครบทุกวิชา โดยไม่มีการพักระหว่างวิชา
 • เมื่อสมัครแล้ว ให้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายใน 22.00 ของวันถัดจากวันที่ยื่นสมัครสอบ
 • หากชำระเงินไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะลบชื่อออกจากระบบ และท่านจะต้องทำการสมัครใหม่อีกครั้งในวันถัดไป ตั้งแต่ 8.30 เป็นต้นไป (นอกจากที่นั่งเต็มแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบได้)
 • การเลือกสนามสอบ จะมีทั้งหมด 9 สนามสอบ (จะแสดงสนามสอบเมื่อทำการลงทะเบียนสมัครสอบ)
กำหนดการสอบ ก.พ. 63
 • จะเปิดรับสมัครในวันที่ 6 - 27 ก.พ. 2563
 • สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสอบที่ธนาคารกรุงไทย ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยื่นการสมัคร
 • อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ให้ผู้สมัครเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่ายภายในวันที่ 15 ก.ย. 2563
 • สำนักงาน ก.พ. จะ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 12 มี.ค. 2563
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 2 กันยายน 63 เป็นต้นไป
 • วันสอบ 18 - 22 กันยายน 2563
  ผู้สมัครสอบ รอบวันที่ 27 มี.ค. 63 ให้เข้าสอบวันที่ 18 ก.ย. 63
  ผู้สมัครสอบ รอบวันที่ 28 มี.ค. 63 ให้เข้าสอบวันที่ 19 ก.ย. 63
  ผู้สมัครสอบ รอบวันที่ 29 มี.ค. 63 ให้เข้าสอบวันที่ 20 ก.ย. 63
  ผู้สมัครสอบ รอบวันที่ 30 มี.ค. 63 ให้เข้าสอบวันที่ 21 ก.ย. 63
  ผู้สมัครสอบ รอบวันที่ 31 มี.ค. 63 ให้เข้าสอบวันที่ 22 ก.ย. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 16 ตุลาคม 63
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน 16 ตุลาคม 63

รายชื่อสนามสอบ ก.พ. 63

สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี : อาคาร 8 (ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) แผนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ : อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 27) แผนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ แผนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ : อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย : อาคารเรียนรวม C1 (ซีหนึ่ง) แผนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น : ศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด แผนที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แผนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี : อาคารทีปังกรรัศมีโชติ แผนที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา : สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (ห้อง IT) แผนที่
คอร์สติวสอบ-กพ-63
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด

คำถามที่พบบ่อย

ข้อ 1. สอบ ก.พ. ใช้วุฒิอะไรได้บ้าง ?
ตอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ แบบ Paper & Pencil
 • ปวช.
 • ปวท.
 • อนุปริญญา
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ แบบ e - Exam
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
ข้อ 2. การสอบ ภาค ก. 2563 แบบ e - Exam คืออะไร ?
ตอบ การสอบ ภาค ก. 2563 แบบ e - Exam คือการสอบในลักษณะที่ทำข้อสอบ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไม่มีการฝนคำตอบลงในกระดาษ
ข้อ 3. การสอบภาค ก. 2563 แบบ e - Exam เปิดรับสมัคร กี่ที่นั่ง ?
ตอบ การสอบภาค ก. 2563 แบบ e - Exam เปิดรับสมัครสอบ จํานวน 5 รอบ รอบละ 5,304 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 26,520 ที่นั่งสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อ 4. การสอบภาค ก. 2563 Paper & Pencil เปิดรับสมัคร กี่ที่นั่ง ?
ตอบ การสอบภาค ก. 2563 Paper & Pencil เปิดรับสมัคร ทั้งหมด 500,000 ที่นั่ง
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ก.พ. ?
ตอบ ผู้สมัครสอบ ก.พ. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป นอกจากวุฒิการศึกษาดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ 6. สมัครสอบ ก.พ. ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ตอบ ผู้สนใจสมัครสอบ ต้องเตรียมข้อมูลสำหรับสมัคร ดังนี้
 • ชื่อ-นามสกุล
 • เลขบัตรประชาชน ทั้งหน้าและหลังบัตร
 • วัน เดือน ปี เกิด
 • วุฒิที่ใช้ในการสมัคร
 • รหัสผ่านสำหรับดูคะแนน
 • รูปถ่ายหน้าตรง สำหรับอัพโหลดเข้าระบบ เพื่อติดบัตรเข้าสอบ
ข้อ 7. ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ
ตอบ การชำระเงินสำหรับการสมัครสอบภาค ก. 2563 มี 3 ช่องทางคือ
 • พิมพ์ใบจ่ายเงินแล้วชำระที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในเวลาทำการ
 • ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
ข้อ 8. ถ้าชำระเงินไม่ทัน ในการสมัครสอบภาค ก. 2563 แบบ e - Exam จะต้องทำอย่างไร ?
ตอบ การชำระเงินสำหรับการสมัครสอบภาค ก. 2563 แบบ e - Exam จะต้องชำระเงินภายใน 22.00 ของวันถัดจากวันที่สมัครสอบ
หากชำระเงินไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องทำการสมัครใหม่อีกครั้ง
กรณี มีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชําระเงินภายในวันและเวลาที่กําหนดผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบว่างได้ ในเวลาประมาณ 08.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ ในเวลา 08.30 น. ของทุกวัน จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ หรือจนกว่าจะปิดการรับสมัครสอบ
ข้อ 9. ค่าสมัครสอบ ภาค ก. 2563 เท่าไหร่ ?
ตอบ การสอบภาค ก. 2563 แบบ e - Exam
 • 330 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
การสอบภาค ก. 2563 แบบ Paper & Pencil
 • 280 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
ข้อ 10. กรณีใดบ้างที่เราไม่สามารถสมัครสอบภาค ก. 2563 แบบ e - Exam ได้ ?
ตอบ การสมัครสอบ จะไม่สามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ ถ้าในกรณีที่ที่นั่งเต็มก่อนกำหนดปิดรับสมัคร
ข้อ 11. วันสอบ ของการสอบภาค ก. 2563 แบบ e - Exam
ตอบ การสอบภาค ก. 2563 แบบ e - Exam จะมี 5 รอบ 18 - 22 กันยายน 2563
ข้อ 12. ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จะสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ ?
ตอบ การสอบภาค ก. 2563 แบบ e - Exam จะรองรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยทางสนามสอบจะจัดที่นั่งตามความเหมาะสม
ข้อ 13. สิ่งที่สามารถนำเข้าไปในห้องสอบได้ มีอะไรบ้าง ?
ตอบ การสอบ ภาค ก. 2563 แบบ e - Exam จะต้องนำบัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆประกอบในการเข้าห้องสอบ เพื่อยืนยันตัวตน
การสอบ ภาค ก. 2563 แบบ Paper & Pencil จะต้องนำจะต้องนำบัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆประกอบในการเข้าห้องสอบ เพื่อยืนยันตัวตน และสามารถนำ ปากกา ดินสอ ยางลบ เข้าไปในห้องสอบ
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-63
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 539 บาท (จัดส่งฟรี)