อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ก.พ. 63

อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ก.พ. 63

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการ Upload รูป

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไฟล์รูปถ่าย ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
 • รูปถ่ายต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ขนาดรูป 1 x 1.5 นิ้ว (สกุลของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ 40 – 100 KB)
ขั้นตอนการอัพโหลดรูป

การ Upload รูปถ่าย การสอบแบบ Paper & Pencil

 • เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
 • คลิกหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2563”
 • คลิกหัวข้อ “การสอบแบบ Paper & Pencil”
 • สามารถอัพโหลดรูปภายในวันที่ 25 กันยายน 63
ขั้นตอนการอัพโหลดรูป
ขั้นตอนการอัพโหลดรูป
ขั้นตอนการอัพโหลดรูป

 

หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-63
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา ราคา 539 บาท (จัดส่งฟรี)

 

การ Upload รูปถ่าย การสอบแบบ e-Exam

 • เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2563”
 • คลิกหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2563”
 • คลิกหัวข้อ “การสอบแบบ e-Exam”
 • สามารถอัพโหลดรูปภายในวันที่ 15 กันยายน 63
ขั้นตอนการอัพโหลดรูป
ขั้นตอนการอัพโหลดรูป
ขั้นตอนการอัพโหลดรูป