ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2534 (ฉบับล่าสุด คือ ฉบับที่ 8 ให้ไว้ ณ 3 ธันวาคม 2553 โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ)

คอร์สติวสอบ-กพ-64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น
ตลอดอายุสมาชิก
เนื้อหาครบทุกวิชา
อัพเดทล่าสุด

การบริหารราชการแผ่นดินนี้ ต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าลดขั้นตอนการทำงานลดภารกิจ
กระจายภารกิจยุบหน่วยงานที่ไม่จำเป็นกระจายทรัพยากร
กระจายอำนาจตอบสนองความต้องการประชาชนอำนวยความสะดวก
หนังสือสอบ-กฎหมาย-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

การจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนกลาง

**มีฐานะเป็นนิติบุคคล**