ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

ข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

1 การจัดระเบียบบริหารราชการแบ่งได้กี่ประเภท

  •  
  •  
  •  
  •  
ข้อต่อไป

ตอบ 3 ประเภท คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

เทคนิคการทำข้อสอบ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท