อุปมาอุปไมย

อุปมาอุปไมย คือคำบาลีสันสกฤตที่มาจากคำว่า อุปมา และ อุปไมย มาประกอบกัน

  • อุปมา คือ สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ
  • อุปไมย คือ สิ่งหรือข้อความที่ถูกเปรียบเทียบ
คำว่าอุปมาอุปไมย เมื่อรวมกันจึงหมายถึง ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นสำนวนใช้เปรียบเทียบ ซึ่งจะมีคำว่า ราว เหมือน ดุจ ดั่ง อย่าง ราวกับ
**** อ้างอิงจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ****
ตัวอย่างเช่น
สวยราวกับนางฟ้า คำว่า นางฟ้า คือ อุปมา ส่วนคำว่า สวย คือ อุปไมย
ขาวเหมือนปุยนุ่น คำว่า ปุยนุ่น คือ อุปมา ส่วนคำว่า ขาว คือ อุปไมย
ถนนขรุขระเหมือนดวงจันทร์ คำว่า ดวงจันทร์ คือ อุปมา ส่วนคำว่า ขรุขระ คือ อุปไมย

ข้อสอบอุปมาอุปไมย ของ ก.พ. จะข้อสอบที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของคำศัพท์ ซึ่งเราจะต้องพิจารณาหาคำตอบ มาแทนที่เครื่องหมาย ? : ? 

คอร์สติวสอบ-กพ-64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น
ตลอดอายุสมาชิก
เนื้อหาครบทุกวิชา
อัพเดทล่าสุด

สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของคำถามอุปมาอุปไมย