ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

ข้อสอบอุปมาอุปไมย

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

1 ยะลา : เบตง           ?  :  ?

  •  
  •  
  •  
  •  
ข้อต่อไป

ตอบ ค. เชียงราย : แม่สาย

แนวคิด  เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการจับคู่อําเภอเหนือสุดและใต้สุดของประเทศไทย และพื้นที่ตั้ง จากโจทย์ อําเภอเบตง เป็นอําเภอสุดท้ายที่อยู่ในจังหวัดยะลา ถือเป็นจุดที่อยู่ใต้สุดซึ่ง ข้อ ค. เชียงราย : แม่สาย เป็นคําตอบที่ถูกที่สุด เพราะอําเภอแม่สายคืออําเภอที่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ในจังหวัดเชียงราย

 

เทคนิคการทำข้อสอบ
อุปมาอุปไมย
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท