ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์พร้อมเฉลยหัวข้ออุปมาอุปไมย

ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์

ข้อสอบอุปมาอุปไมย

คุณได้ทำข้อสอบแล้ว 0 ข้อจาก 10 ข้อ
0%

10 กรรไกร : เกวียน     ?  :  ?

  •  
  •  
  •  
  •  

ตอบ ข้อ ง. หนังสือ : เข็ม

แนวคิด เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการใช้ลักษณนามที่เหมือนกัน

จากโจทย์ กรรไกร และ เกวียน มีลักษณนาม คือ เล่ม เช่นเดียวกับ หนังสือ และ เข็ม ที่ใช้ลักษณนามเหมือนกัน คือ เล่ม

สําหรับ

ข้อ ก. กระดาษ (แผ่น) : มีด (เล่ม)

ข้อ ข. ช้าง (เชือก) : บ้าน (หลัง)

ข้อ ค. ม้า (ตัว) : ขลุ่ย (เลา)

เทคนิคการทำข้อสอบ
อุปมาอุปไมย
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
ราคา 1,099 บาท