บทความ

บทความ

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า บทความ

บทความ

ลักษณะของบทความสั้น จะเป็นบทความทั่วไป ทีมีความยาว 3-5 บรรทัด ส่วนลักษณะของบทความยาว จะมีความยาวมากกว่า 10 บรรทัด  จะเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป เช่น การออกกำลังกาย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ข่าวสาร การป้องกันโรค เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่คำถามที่พบมากสำหรับการอ่านบทความ คือ การหาใจความสำคัญ การหาข้อสรุป ถามความไม่ถูกต้อง ความถูกต้องโดยรวมของข้อความ ถามเกี่ยวกับความคิดของผู้เขียน

การสรุปความ

การสรุปความ คือ การสรุปใจความสำคัญ จากการฟังหรือการอ่านบทความ โดยหยิบเอาใจความสำคัญหรือประเด็นสำคัญของเรื่องให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อเรื่อง รวมถึงการพิจารณาถึงความต้องการของผู้เขียนว่าต้องการส่งสารในลักษณะใด เช่น แนะนำ ยกย่อง ตักเตือน ประชด หรือตำหนิ เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า บทความ

เตรียมสอบ ก.พ.อย่างไรให้ผ่านปีนี้
ในเวลาที่มีจำกัด กับการเตรียมตัวสอบ ก.พ.ในปีนี้
สิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสอบ คือ การอ่านหนังสือ
บางคนอ่านมาก บางคนอ่านน้อย

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า บทความ

1 ข้อใดให้ความหมายของ “สังคมอิ่มตัว” ได้ดีที่สุด

 •  
 •  
 •  
 •  

2 ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

 •  
 •  
 •  
 •  

3 บทความนี้ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

4 ข้อใดคือสาระสําคัญของบทความนี้

 •  
 •  
 •  
 •  

5 ข้อใดแสดงให้เห็นศักยภาพของผู้หญิงได้ชัดเจนที่สุด

สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

6 ข้อความนี้ สรุปได้อย่างไร

 •  
 •  
 •  
 •  

7 ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

 •  
 •  
 •  
 •  

8 ข้อใดคือสาระสําคัญของบทความนี

 •  
 •  
 •  
 •  

9 ข้อใดจุดประสงค์ของผู้เขียน

 •  
 •  
 •  
 •  

10 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 •  
 •  
 •  
 •  

51 อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการอย่างมาก มีการซื้อขายกันทุกวัน ซึ่งทำให้เกิดมิจฉาชีพที่มาหลอกเป็นนายหน้าในการซื้อขายได้ ดังนั้นจึงมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยและถูกต้อง โดยกำหนดว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องนั้น จะต้องกระทำการซื้อขายและมีการจดทะเบียนซื้อขายต่อเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐ

สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

52 การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า “ทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง” ความรักก็เช่นกัน เมื่อมีรักก็มีสุขจนสุดหัวใจ แต่ก็ต้องมีความทุกข์ผ่านเข้ามาเป็นเรื่องคู่กัน ขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมใจ พร้อมรับมือ มีสติและเข้าใจในกฎของธรรมชาตินี้มากแค่ไหน สติ คือสิ่งที่เยียวยาและเวลาคือสิ่งที่จะรักษาเรา หากใจเราไม่แข็งพอ ก็ต้องหันหน้ามาพึ่งธรรมะ เพื่อให้ข้อคิดจากธรรมะเป็นสิ่งที่เตือนใจเราให้พ้นจากทุกข์

สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

53 การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า “ทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง” ความรักก็เช่นกัน เมื่อมีรักก็มีสุขจนสุดหัวใจ แต่ก็ต้องมีความทุกข์ผ่านเข้ามาเป็นเรื่องคู่กัน ขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมใจ พร้อมรับมือ มีสติและเข้าใจในกฎของธรรมชาตินี้มากแค่ไหน สติ คือสิ่งที่เยียวยาและเวลาคือสิ่งที่จะรักษาเรา หากใจเราไม่แข็งพอ ก็ต้องหันหน้ามาพึ่งธรรมะ เพื่อให้ข้อคิดจากธรรมะเป็นสิ่งที่เตือนใจเราให้พ้นจากทุกข์

ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

 •  
 •  
 •  
 •  

54 “ สิ่งปลูกสร้าง ประเภทอาคารหรือตึก ที่มีขนาดใหญ่และสูงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง ก่อให้เกิดปัญหาอัคคีภัย ฝุ่นละออง รวมไปถึงปัญหาการจราจร จึงเกิดคําถามตามมาว่า เราจะทำอย่างไรให้มีตึกที่สูง สวยงามและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด”

ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

 •  
 •  
 •  
 •  

55 “เป็นเรื่องน่าแปลก สำหรับเมื่อค่ำวานนี้ ตำรวจเข้าตรวจค้นเรือนจํากลางจังหวัดระยอง พบสิ่งผิดกฎหมายในเรือนนอนชั้น 2 ห้อง 20 แดนขัง 3 ซึ่งเป็นแดนของผู้ต้องขังคดียาเสพติดและคดีอุกฉกรรจ์ จากการตรวจค้น พบหลักฐาน ประกอบด้วย มือถือยี่ห้อซัมซุง รุ่น กาแล็กซี่ เจ4 จำนวน 1 เครื่อง ถูกทิ้งไว้ในถังขยะพร้อมหูฟังและซิมการ์ด รวมถึงในทวารหนักของนายสามารถ อยู่พงศ์ พบยาบ้าอีกจํานวนหนึ่ง...”

ประเด็นสําคัญของข้อความข้างต้นคืออะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

56 “ว่ากันด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาถือที่มีอัตราค่าใช้จ่ายที่สูงมากประเทศหนึ่ง อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แต่สุขภาพของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ก็ยังไม่อาจสรุปได้ว่า มีสุขภาพที่ดี เนื่องจากการใช้ชีวิตอย่างไร้สมดุลในโลกปัจจุบัน”

ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

 •  
 •  
 •  
 •  

57 “เมื่อพื้นดินพื้นป่า กลายเป็นที่ตักตวงผลประโยชน์ จากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกถากถางแปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกไม้ยูคา รวมถึงสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ จนธรรมชาติเริ่มหมดไป พื้นดินอยู่ในสภาพป่วยเหมือนคนไข้ติดเตียง”

ข้อความข้างต้น ผู้เขียนต้องการสื่อถึงอะไร

 •  
 •  
 •  
 •  

58 “จะสุขใจแค่ไหน เมื่อบ้านของเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนในครอบครัวรวมถึงความสวยงามจากต้นไม้ดอกไม้ที่อยู่รอบๆบ้าน ”

ข้อความนี้สรุปใจความได้อย่างไร

 •  
 •  
 •  
 •  

59 “การเปิดใจ เหมือนการเปิดหน้าต่าง เพื่อรับลม แต่อย่าให้สายลมพัดพาบางสิ่งออกไป”

ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของผู้เขียน

 •  
 •  
 •  
 •  

60 “ชีวิตคนทำงานในปัจจุบัน มักให้ความสำคัญกับวิธีการหาเงินมากกว่าความสำคัญเรื่องสุขภาพ”

ข้อความข้างต้นสรุปใจความได้อย่างไร

 •  
 •  
 •  
 •