อนุกรม

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อนุกรม

อนุกรม

ข้อสอบอนุกรมของก.พ. เป็นข้อสอบที่วัดความเร็วในการคิด ดังนั้นใครทำข้อสอบหรือผ่านโจทย์มามากกว่าคนนั้นจะได้เปรียบ ตอนทำข้อสอบให้เริ่มจากการหารูปแบบ ของตัวเลขที่โจทย์ให้มาก่อนว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง และตัวเลขในอนุกรมนั้นเพิ่มอย่างรวดเร็วหรือค่อยๆเพิ่มอย่างช้า จะช่วยให้เราทำโจทย์ได้เร็วขึ้นมาก

ข้อสอบอนุกรมที่ออกสอบจริงๆจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับตัวอย่างที่เราเรียนตอนเริ่มต้น ถ้าเรารู้วิธีการทำโจทย์แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการทำโจทย์

ยิ่งผ่านโจทย์ยากๆมาเยอะ ข้อสอบก็จะดูง่าย
แต่ถ้าผ่านแค่โจทย์ง่ายๆ ข้อสอบก็จะดูยาก
สิ่งที่เป็นปัญหาของการทำอนุกรมอีกอย่างคือคิดเลขผิด มันจะทำให้เราไปผิดทางและหาทางแก้ยังไงก็ไม่ได้เพราะมันผิดตั้งแต่คิดเลขแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาทบทวนเสมอว่าเลขที่เราคำนวณออกมาในแต่ละขั้นตอนนั้นถูกต้องหรือไม่

อนุกรมชุดเดียว

การหาคำตอบของอนุกรมชุดเดียวคือหาความต่างของตัวเลขแต่ละตัวในอนุกรม ถ้าเราอ่านรูปแบบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตัวเลข ได้เร็วเท...

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อนุกรม

1     3      9      6      16      11      25      18      36   ?

 •  
 •  
 •  
 •  

2     68      83      128      203        ?

 •  
 •  
 •  
 •  

5     4      8      1      10      -2      14    ?

 •  
 •  
 •  
 •