ความรู้ความสามารถทั่วไป-กพ

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ความรู้ความสามารถทั่วไป-กพ

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ความรู้ความสามารถทั่วไป-กพ

ข้อสอบ ก.พ 64 ออกอะไรบ้าง
การสอบ ก.พ. ในปี 64 วิชาที่ใช้ในการสอบจะยังใช้เกณฑ์เดิมตามปี 63
ที่มีการเพิ่มมา 1 วิชา คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี...
วิธีทำโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์

จับมือทำเงื่อนไขสัญลักษณ์ทีละขั้นตอน (Step by Step)

เงื่อนไขสัญลักษณ์เป็นข้อสอบที่ดูเหมือนจะยาก แต่ถ้ารู้หลักการทำข้อสอบแล้วจะเป็นเรื่องท...