สัดส่วนเนื้อหาในการสอบ-กพ

สัดส่วนเนื้อหาในการสอบ-กพ

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สัดส่วนเนื้อหาในการสอบ-กพ

ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง
การสอบ ก.พ. ในปี 63 มีการเพิ่มวิชาสอบขึ้นใหม่ 1 วิชา
คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หรือเรียกง่ายๆว่า เป็นวิช...
ได้กี่คะแนนถึงจะสอบผ่านก.พ.
การสอบ ก.พ. เกณฑ์คะแนนแต่ละวิชาจะมีสัดส่วนและคะแนนการสอบผ่านที่ชัดเจน โดยคะแนนของการสอบผ่านนั้นจะแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาที่เราใช้ในการสม...