สัดส่วนเนื้อหาในการสอบ-กพ

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สัดส่วนเนื้อหาในการสอบ-กพ

ข้อสอบ ก.พ 64 ออกอะไรบ้าง
การสอบ ก.พ. ในปี 64 วิชาที่ใช้ในการสอบจะยังใช้เกณฑ์เดิมตามปี 63
ที่มีการเพิ่มมา 1 วิชา คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี...
ได้กี่คะแนนถึงจะสอบผ่านก.พ.
การสอบ ก.พ. เกณฑ์คะแนนแต่ละวิชาจะมีสัดส่วนและคะแนนการสอบผ่านที่ชัดเจน โดยคะแนนของการสอบผ่านนั้นจะแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาที่เราใช้ในการสม...