การสอบ ก.พ. กับหน่วยงานราชการ

ในปัจจุบัน การสอบวัดความรู้ความสามารถ ก.พ. เป็นเหมือนใบเบิกทางของบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ข้าราชการพลเรือนของราชการ จะต้องมีการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และเมื่อมีการสอบ ภาค ก. ผ่านแล้ว ก็จะตามมาซึ่งการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไปตามลำดับ

ข้าราชการทุกคน บังคับสอบ ภาค ก.

  • ข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ จะมีการสอบ ภาค ก. เฉพาะในหน่วยงานนั้นๆ
  • พนักงานราชการ ลูกจ้างของรัฐ ไม่บังคับการสอบ ภาค ก.
  • พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคลากรของรัฐประเภทอื่นๆ จะมีการ สอบ ภาค ก. เฉพาะภายในหน่วยงาน

**ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบการด้านคุณสมบัติของแต่ละหน่วยงาน

 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ระดับปริญญาตรี
  • ระดับปริญญาโท
หนังสือสอบ-กพ-64
สั่งซื้อชุดแพ็คคู่สุดคุ้ม ครบ 4 วิชา
ราคา 555 บาท (จัดส่งฟรี)
คอร์สติวสอบ กพ 64
เรียนซ้ำได้ไม่อั้น ตลอดอายุสมาชิก เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดทล่าสุด
บทความล่าสุด