เตรียมสอบ-กพ

เตรียมสอบ-กพ

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตรียมสอบ-กพ

การใช้ภาษาไทย

การใช้คำผิดความหมาย

1. กีดกัน - กีดขวาง

 • กีดกัน หมายถึง กันท่า กันไม่ให้เป็นไปได้
  • พี่ชายเธอชอบกีดกันผมไม่ให้เจอกับเธอ
 • กีดขวาง หมายถึง ทำให้เกะกะ เครื่องกีดขวาง เครื่องกั้นถนน เครื่องกั้นทางเดิน
  • อย่าจอดรถกีดขวางทางเข้าออก

2. กักตุน - ตุน

 • กักตุน หมายถึง ยึดเก็บรวบรวมไว้
  • พ่อค้ากักตุนสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเกร็งกำไร
 • ตุน หมายถึง เก็บไว้สำหรับอนาคต
  • ทหารตุนน้ำและเสบียงต่างๆไว้สำหรับเดินป่าในวันพรุ่งนี้

3. กบ - กลบ

 • กบ หมายถึง เต็ม
  • ต้นมะพร้าวบ้านนี้มีลูกกบคอทุกต้น
 • กลบ หมายถึง ปิดบัง ปิดทับ เพื่อไม่ให้เห็น
  • ลุงเอกำลังนำทรายมากลบน้ำมันที่หกอยู่บนถนน

4. เกี่ยวข้อง - เกี่ยวดอง

 • เกี่ยวข้อง หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ด้วย ติดต่อกัน
  • เธอมีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมใหญ่ครั้งนี้...

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตรียมสอบ-กพ

ข้อสอบ ก.พ 63 ออกอะไรบ้าง

ถ้าคุณกำลังจะเข้าสอบ ก.พ.ในปี 2563 นี้และยังสงสัยว่า

 • ช้อสอบ ก.พ. มีกี่ข้อ?
 • ข้อสอบก.พ. ออกเรื่องอะไรบ้าง?

บ...

การสอบ ก.พ. กับหน่วยงานราชการ

ในปัจจุบัน การสอบวัดความรู้ความสามารถ ก.พ. เป็นเหมือนใบเบิกทางของบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ข้าราชการพลเรือ...

สอบ ก.พ. คืออะไร ทำไมคุณต้องสอบ ก.พ.

สอบ ก.พ. คือ การสอบความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้ามาทำงานในหน่วยงานราชการ การสอบ ก.พ. จึงเปรียบเสมือนตัวกลาง ในการเชื่อมระหว่างคนที่สนใจทำ...

สอบผ่านก.พ.ไม่ใช่เรื่องยาก

งานราชการ ถือเป็นการทำงานด้านหนึ่งที่ใครหลายๆใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นงานที่มีความมั่นคงสูง มีเกียรติในสังคม แต่กว่าจะมาเป็นข้าราชการนั้น ต้องมีการสอบเพ...

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตรียมสอบ-กพ

1 ข้อใดเป็นลำดับที่ 2

 •  
 •  
 •  
 •  

24 “คนไทยบางคนนับถือศาสนาคริสต์” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 •  
 •  
 •  
 •