เตรียมสอบ-กพ

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตรียมสอบ-กพ

การใช้ภาษาไทย

การใช้คำผิดความหมาย

1. กีดกัน - กีดขวาง

 • กีดกัน หมายถึง กันท่า กันไม่ให้เป็นไปได้
  • พี่ชายเธอชอบกีดกันผมไม่ให้เจอกับเธอ
 • กีดขวาง หมายถึง ทำให้เกะกะ เครื่องกีดขวาง เครื่องกั้นถนน เครื่องกั้นทางเดิน
  • อย่าจอดรถกีดขวางทางเข้าออก

2. กักตุน - ตุน

 • กักตุน หมายถึง ยึดเก็บรวบรวมไว้
  • พ่อค้ากักตุนสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเกร็งกำไร
 • ตุน หมายถึง เก็บไว้สำหรับอนาคต
  • ทหารตุนน้ำและเสบียงต่างๆไว้สำหรับเดินป่าในวันพรุ่งนี้

3. กบ - กลบ

 • กบ หมายถึง เต็ม
  • ต้นมะพร้าวบ้านนี้มีลูกกบคอทุกต้น
 • กลบ หมายถึง ปิดบัง ปิดทับ เพื่อไม่ให้เห็น
  • ลุงเอกำลังนำทรายมากลบน้ำมันที่หกอยู่บนถนน

4. เกี่ยวข้อง - เกี่ยวดอง

 • เกี่ยวข้อง หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ด้วย ติดต่อกัน
  • เธอมีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมใหญ่ครั้งนี้...

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตรียมสอบ-กพ

ข้อสอบ ก.พ 64 ออกอะไรบ้าง
การสอบ ก.พ. ในปี 64 วิชาที่ใช้ในการสอบจะยังใช้เกณฑ์เดิมตามปี 63
ที่มีการเพิ่มมา 1 วิชา คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี...
การสอบ ก.พ. กับหน่วยงานราชการ

ในปัจจุบัน การสอบวัดความรู้ความสามารถ ก.พ. เป็นเหมือนใบเบิกทางของบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ข้าราชการพลเรือ...

สอบ ก.พ. คืออะไร? ทำไมคุณต้องสอบ ก.พ.?

สอบก.พ. คืออะไร?

สอบ ก.พ. คือ การสอบความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้ามาทำงานในหน่วยงานราชการ การสอบ ก.พ. จึงเปรียบเสมือนตัวกลาง ใน...

สอบผ่านก.พ.ไม่ใช่เรื่องยาก
ทุกเส้นทางไม่ได้สวยงาม
แต่หากเรารู้เทคนิคที่จะพาเราประสบความสำเร็จ
การสอบ ก.พ. ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
เลือกหนังสือสอบ ก.พ. เล่มไหนดี
หนังสือที่ดีที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ
การเลือกหนังสืออ่านจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเลือกให้ถูก
เนื้อหาครบ อัพเดทตามปีที่สอบ มี...
เตรียมสอบ ก.พ.อย่างไรให้ผ่านปีนี้
ในเวลาที่มีจำกัด กับการเตรียมตัวสอบ ก.พ.ในปีนี้
สิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสอบ คือ การอ่านหนังสือ
บางคนอ่านมาก บางคนอ่านน้อย
ได้กี่คะแนนถึงจะสอบผ่านก.พ.
การสอบ ก.พ. เกณฑ์คะแนนแต่ละวิชาจะมีสัดส่วนและคะแนนการสอบผ่านที่ชัดเจน โดยคะแนนของการสอบผ่านนั้นจะแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาที่เราใช้ในการสม...
วิธีทำโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์

จับมือทำเงื่อนไขสัญลักษณ์ทีละขั้นตอน (Step by Step)

เงื่อนไขสัญลักษณ์เป็นข้อสอบที่ดูเหมือนจะยาก แต่ถ้ารู้หลักการทำข้อสอบแล้วจะเป็นเรื่องท...

กฎหมาย กพ ออกอะไรบ้าง

กฎหมาย ก.พ. ออกอะไรบ้าง

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี หรือเรียกง่ายๆว่า วิชากฎหมาย ก.พ. จะประกอบด้วย 6 เรื่องที่ใช้ในการสอบ

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตรียมสอบ-กพ

1 ข้อใดเป็นลำดับที่ 2

 •  
 •  
 •  
 •